Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for alle aftaler og handler mellem sælger, altså Stærke Sider og dig som køber.

  1. Køb af grafiske ydelser, websites og rådgivning i forbindelse med online marketing

   Når du bestiller en webløsning sender Stærke Sider dig en kontrakt med mail. Aftalen er bindende, når du underskriver kontrakten. Stærke Sider giver dig en dato for, hvornår jeg allersenest skal have input fra dig i forhold til opgaven. Vær opmærksom på, at laver du større ændringer undervejs, som væsentligt forandrer projektets størrelse, så som at tilføje flere sider, væsentlig mere tekst, væsentlige ændringer i layoutet eller lignende, så faktureres disse til min almindelige timepris på 895,,- kr. + moms. pr. time. Det betyder med andre ord, at du skal være være meget omhyggelig med at sende korrekte informationer og ønsker i første omgang.

  2. Overholdelse af aftaler og deadlines

   Du modtager en projektbeskrivelse, inden jeg går i gang med arbejdet. I projektbeskrivelsen er der beskrevet detaljeret, hvilke materialer, tekster og input, du skal sende, og hvornår du senest skal sende det. Overholder du ikke deadlinen, vil samarbejdets tidsplan blive forrykket væsentligt. Du er stadig forpligtet til at betale de aftalte rater til den aftalte tid. Du vil i dette tilfælde så blive informeret om en ny tidsplan. Overskrider du tidsplanen anden gang, er vi nødsaget til at tilføje ekstra udgifter, da en stor del af arbejdet handler om projektledelse og tidsstyring, og det har store konsekvenser for Stærke Sider, når tidsplaner bliver overskredet. Omvendt kan du være sikker på, at jeg overholder vores aftaler og tidsplaner.

  3. Tidsfrister for rettelser, korrektur og feedback

   Når vores samarbejde først går i gang, vil du opleve et professionelt flow og fokus på opgaven. Hvis du har rettelser eller andet til websites eller andet, jeg leverer, skal du vende tilbage 7 dage efter modtagelse. Du har én korrekturrunde i forholde til det grafiske design og tre korrekturrunder på tekster til det færdige website eller produkt. Bare rolig, det er rigeligt. Jeg  gør forarbejdet grundigt sammen med dig. Har jeg ikke hørt fra dig senest 7 dage fra du modtog materialet til korrektur, anser jeg materialet som godkendt og arbejder videre derfra.

  4. Hosting og domæne

   Du skal som udgangspunkt selv sørge for køb af domænenavn og hosting og den fortsatte betaling af dette, med mindre vi skriftligt aftaler andet. Hvis vi skriftligt aftaler, at Stærke Sider sætter domæne og hosting op, så gør jeg det i din virksomheds navn, så fremtidig kommunikation, betalinger og evt. rykkere vil blive sendt til din virksomhed.

  5. Backup og opdatering af dit website

   Du sørger selv for opdateringer og backup af det website, du har fået leveret, med mindre andet er skriftligt aftalt. Typisk vil dit webhotel også tilbyde backups som en del af pakken og det er derfor sjældent noget der skal tænkes ret meget på.

  6. Ansvarsfraskrivelse i forhold til systemer og hostingløsninger

   Når du samarbejder med Stærke Sider, indgår der altid systemer som  WordPress, Templates,  plugins, osv. Vi anbefaler systemerne, men er ikke ansvarlig for driftsikkerheden og evt. fremtidige fejl ved disse systemer og leverandører. Jeg har lang erfaring i at arbejde med de forskellige løsninger og anbefaler kun noget, jeg selv ville vælge. Det er meget sjældent, at de systemer, jeg vælger at arbejde med, fejler. Men systemer er lavet af mennesker, og mennesker kan fejle.

  7. Optimering og Browserkompatibilitet

   Alle online løsninger, jeg leverer, er kompatible med de på leveringstidspunktet aktuelle versioner af følgende browsere: Safari, Chrome og Internet Explorer og Firefox. Samtidig er alle løsninger på leveringstidspunktet mobilvenlige og tabletvenlige (se i dit tilbud hvilke versioner).

  8. Betalingsfrister

   Stærke Siders fakturaer udstedes generelt med en betalingsfrist på 8 dages netto. Det betyder, at du skal betale fakturaen senest 8 dage fra den dato der står på fakturaen/regningen, med mindre andet er skriftligt aftalt.

  9. Betaling i rater

   Når du bestiller en webløsning betaler du løsningen i to rater for at sikre et forpligtende og glidende samarbejde. Du modtager automatisk de to rater hhv. ved samarbejdets start, og ved levering af løsningen. Bestiller du andet, som fx. rådgivning, tilkøb af ydelser, tekster, grafisk arbejde, opsætning af nyhedsbrevssystem, osv, bliver disse ydelser tilføjet den sidste faktura ved leveringen.

  10. For sen betaling og rykkere

   Ved for sen betaling tilskrives der 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Desuden pålægges der 100,- kr. i gebyr pr. rykkerskrivelse. Ved overskridelse af betalingsfrist, vil evt. igangværende arbejde stoppe indtil det forfaldne beløb inkl. renter og rykkergebyr er betalt. Det betyder, at samarbejdet bliver sat i bero indtil det forfaldne beløb inkl. renter og rykkergebyr er betalt. Vær opmærksom på, at en manglende betaling anses som en misligholdelse af vores aftale om deadlines, og kan i yderste konsekvens betyde, at jeg for at kunne færdiggøre vores samarbejde kan være nødsaget til at opkræve yderligere betaling (se også pkt. 2). Betales en forfalden faktura ikke, efter der er sendt rykkere, kan sagen blive overdraget til inkasso. Dette vil medføre yderligere omkostninger.

  11. Ændringer af priser

   Stærke Siders priser kan ændre sig, men jeginformerer altid på forhånd via vores nyhedsbrev eller direkte til dig som vores kunde, hvis priserne stiger. Hvis du har fået et skriftligt tilbud på et website eller anden kommunikation, gælder tilbuddet og prisen i 30 dage fra dato på tilbuddet. Hvis projektets omfang ændres væsentligt undervejs i projektet, ændres prisen også. Jeg fortæller dig, hvis prisen ændres væsentligt.

  12. Fortrydelsesret

   Kunder, der køber varer og serviceydelser på nettet, har normalt 14 dages fortrydelsesret. Det betyder at har du fortrudt købet får du dine penge tilbage, såfremt at jeg endnu ikke er startet på opgaven. Er jeg startet på opgaven og endnu ikke nået langt, vil beslutningen bero på en vurdering.

  13. Ansvarsfraskrivelse

   Stærke Sider kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes på hjemmesiden staerkesider.dk eller andre sider, som vi helt, eller delvist har været med til at udarbejde. Uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Stærke Sider kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes. Der tages forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer. Eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole iht. dansk ret.

Alle priser  er ekskl. moms.

De allerbedste hilsner fra Peter

Stærke Sider
Strandvangsvej 114
8250 Egå

CVR: 32034977
Mail: info@staerkesider.dk
Tel: Peter: 3112 5619