Posts Tagged ‘Browser’

Responsive design

Hvad er det for noget? Og hvad betyder det for dig?

Responsive design er, kort sagt, webdesign lavet så det tilpasser sig forskellige platforme og opløsninger.

I “gamle dage” eller bare til for få år siden, var den naturlige tilgang til hjemmesider, at gå til computeren og få hjemmesiden fremvist. Der var forskellige opløsninger at tage hensyn til. Havde du en stor bred skærm at se indholdet på eller havde du en lille bærbar skærm? Og hvilken browser brugte du? Brugte du Internet Explorer eller bruger du Chrome, Firefox, Opera eller en helt anden browser – og i hvilken version? Ja, der var søreme mange ting at forholde sig til allerede i “gamle dage”.

I dag – er der sket en yderlig udvikling, for nu er det ikke blot stationære og bærbares størrelser der er tale om – nu er der også smartphones og tablets i alle former og formater at tage hensyn til. At designe til web, som det er i dag, handler om at lave et design som er fleksibelt og derfor indretter sig efter hvilken som helst skærm det bliver vist på.

Ok – og hvad betyder responsive design så for mig? – tænker du måske!

Det der bliver vigtigt for dig er at kunne vise din hjemmeside så den bliver nem og overskuelig, hvorend den bliver vist. For at den kan det er der nogle forbehold som du må leve med. Førhen var der kontrol på en sides udseende, forstået på den måde, at sådan som den blev skabt, sådan blev den også vist. Kontrollen må vi slippe for en stund, hvorefter “Responsive Design” går ind og fører hjemmesiden i sikker havn. For responsivt – fleksibelt design, gør at din hjemmeside netop tilpasser sig – ikke som den bliver vist på en computerskærm men efter det forhold den bliver vist i – og derfor øger brugervenligheden for din kunde eller bruger. Det betyder at designet kan variere men fordi det er responsivt fremstår det stadig ordentligt og med genvunden “kontrol”.

Men behøver du virkelig tænke på dem der bruger alle de dersens smartphones og tablets?

Det er naturligvis nemmere at styre og kontrollere det hvis vi lukker øjenene for udviklingen og blot koncentrerer os om stationære skærme. Men er du dig bevidst om hvor mange der faktisk tilgår din hjemmeside fra en af disse devices? I dag bruger ca. 1/3 del af brugerne andre tilgange til hjemmesiderne fra andre steder som fx. Iphones, Ipads, og andre steder. Og hvordan det ser ud i morgen, næste måned og næste år er kun at spå, men mon ikke den 1/3 del er steget betragteligt? Det tror vi på. Prøv at tage din telefon og tryk www.stærkesider.dk ind – så vil du se hvordan vores responsive design giver sig ud i forskellige devices.

Et godt responsivt designet website er som vand, – uanset hvilken beholder du hælder det ned i – vil det altid have evnen til at tilpasse sig.

 
Continue Reading

Get in touch

Stærke Sider

Skal vi snakke?